Stichting Mensen met een missie Vianen e.o.

steunt missie- en ontwikkelingswerk in het buitenland

Onze organisatie

De Stichting heeft ten doel:

  • Het financieel en moreel steunen van zusters en paters uit Vianen en omgeving of hun opvolgers bij het missie- en ontwikkelingswerk in het buitenland;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Contacten met betrokkenen te leggen en te onderhouden;
  • Het inzamelen van gelden ten behoeve van hiervoor benoemde zusters en paters of hun opvolgers.

Donateurs

Onze donateurs komen met name uit Vianen en omgeving, maar iedereen die wil bijdragen aan onze doelen is van harte welkom.

Beloningsbeleid

Aan bestuurders van de Stichting Mensen met een Missie Vianen e.o. wordt geen vergoeding verstrekt in welke vorm van beloning dan ook.
Wel is het mogelijk dat de bestuursleden d.m.v. ondersteuning van uitgaafstukken de door hen gemaakte onkosten vergoed krijgen. Gedacht moet worden aan kosten van postzegels, printerkosten en reiskosten.
Het bestuur van de Stichting Mensen met een Missie Vianen streeft ernaar om minstens 98% of meer van de ontvangen vergoedingen over te maken ten behoeve van Missieprojecten en/of het Kindertehuis Jacaranda.