Stichting Mensen met een missie Vianen e.o.

steunt missie- en ontwikkelingswerk in het buitenland

Ons beleid

Het beleidsplan is er op gericht om zoveel mogelijk gelden bijeen te brengen en met die gelden projecten in derde wereldlanden te ondersteunen. Centraal daarbij staat de ondersteuning van paters en zusters die van oorsprong vanuit Vianen en omstreken naar die wereldlanden zijn uitgezonden om daar de projecten op te zetten.

De financiering geschiedt door het innen van:

  • Periodieke bijdragen
  • Jaarlijkse acties

Alle deelnemers kunnen zelf aangegeven of de bijdragen bestemd zijn voor:

  • De missieprojecten in z'n algemeenheid
  • Kindertehuis Jacaranda
  • Beiden.

Periodiek worden naar betrokkenen de gelden overgemaakt en jaarlijks wordt bepaald aan welke missieprojecten de gelden worden besteed. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de Stichting Mensen met een Missie Vianen e.o. wel geïnformeerd wordt en blijft over de gang van zaken van de projecten.

Alle financiële begunstig(st)ers van de Stichting Mensen met een Missie Vianen e.o. ontvangen informatie via publicatie in het parochieblad De Heilige Drie-eenheid of via deze website.