Stichting Mensen met een missie Vianen e.o.

steunt missie- en ontwikkelingswerk in het buitenland

Verslag activiteiten

Het bestuur geeft periodiek verslag van de gehouden activiteiten door de Stichting Mensen met een Missie in het parochieblad van de Rooms Katholieke Kerk “De Heilige Drie-eenheid” in Vianen. Dat betreft momenteel twee projecten in Malawi en Papoea-Nieuw Guinea. De bestuursleden onderhouden periodiek contact met de contactpersonen van de projecten die wij ondersteunen.

Kindertehuis Jacaranda in Malawi

De zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort zijn in 1959 in Malawi begonnen met het verlenen van zorg en huisvesting aan weeskinderen. Die zorg en huisvesting vindt sinds 1964 plaats in het “Jacaranda Children’s Home”, een tehuis dat in Limbe is gevestigd. De doelstelling van de zusters is te zorgen voor arme weeskinderen. Zij kijken naar de nood waarin de kinderen verkeren en niet naar de eventuele geloofsachtergrond van de kinderen. De zusters zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen op velerlei gebied, zoals: Onderdak, voeding, liefde, gezondheid, kleding, onderwijs, ontspanning, toekomst etc. De zusters die in Jacaranda werken ontvangen géén salaris. Ook legt het Kindertehuis jaarlijks financiële verantwoording af,

Stichting Yapukepa op Irian Jaya (Papoea-Nieuw-Guinea).  

Wij ondersteunen al jarenlang stichting Yapukepa op Irian Jaya.  Deze stichting heeft drie pijlers: educatief, sociaal en medisch. Deze overkoepelen samen 11 onderdelen. Wij ondersteunen bijvoorbeeld het geven van onderwijs; projecten voor ondersteuning van alleenstaande moeders; verstrekken van micro kredieten aan plaatselijke bewoners die daarmee een eigen onderneming kunnen starten, wat ook weer ten goede komt aan de plaatselijke bewoners; geven van voedsel aan straatkinderen etc.

HJR%2055.docx

Acties

In februari en in september houden wij jaarlijkse acties. Onze sponsors worden persoonlijk aangeschreven en geattendeerd op de activiteiten van onze stichting en de behoefte aan sponsoring.