Verslag uitgeoefende activiteiten

Het bestuur geeft periodiek verslag van de gehouden activiteiten door de Stichting Mensen met een Missie in het parochieblad van de Rooms Katholieke Kerk “De Heilige Drie-eenheid” in Vianen.

Daarnaast ontvangen alle weldoeners van het Kindertehuis Jacaranda informatie over de stand van zaken met betrekking tot de voortgang en resultaten van het aan de kinderen gegeven onderwijs. De zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort zijn in 1959 in Malawi begonnen met het verlenen van zorg en huisvesting aan weeskinderen. Die zorg en huisvesting vindt sinds 1964 plaats in het “Jacaranda Children’s Home”, een tehuis dat in Limbe is gevestigd. De doelstelling van de zusters is te zorgen voor arme weeskinderen. Zij kijken naar de nood waarin de kinderen verkeren en niet naar de eventuele geloofsachtergrond van de kinderen. De zusters zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen op velerlei gebied, zoals: Onderdak, voeding, liefde, gezondheid, kleding, onderwijs, ontspanning, toekomst etc.etc. De zusters die in Jacaranda werken ontvangen géén salaris.

Ook legt het Kindertehuis jaarlijks financiële verantwoording af, welke in de website zal worden opgenomen. De financiële verantwoording wordt toegezonden aan alle weldoeners van het kindertehuis.

De bestuursleden onderhouden periodiek contact met de contactpersonen van de projecten die wij ondersteunen in Malawi, Pakistan en Indonesië. Naast het kindertehuis in Malawi zijn dat:

- Pater Dister, hij is werkzaam in Irian Yaja. (het vroegere Papoea Nieuw Guinea). Pater Dister is daar een van de leidende krachten met betrekking tot het geven van onderwijs; projecten voor ondersteuning van alleenstaande moeders; verstrekken van micro kredieten aan plaatselijke bewoners die daarmee een eigen onderneming kunnen starten, wat ook weer ten goede komt aan de plaatselijke bewoners; geven van voedsel aan straatkinderen etc. etc.

- Pater Schipper. Hij werkt in Matli (Pakistan) en is de drijvende kracht achter de parochie in die regio en de activiteiten die daarbij horen.

In september houden wij de jaarlijkse 'september actie' gehouden. Onze sponsors worden persoonlijk aangeschreven en geattendeerd op de activiteiten van onze stichting en de behoefte aan sponsoring.

Hieronder vindt u nieuwsbrieven en voortgangsrapporten van onze projecten.

Algemene voortgangsrapportage pater Dister Indonesië april 2022
Download

Algemene voortgangsrapportage pater Dister Indonesië december 2021
Download

Algemene voortgangsrapportage pater Dister Indonesië oktober 2021
Download

Algemene voortgangsrapportage pater Dister Indonesië maart 2021
Download

Algemene voortgangsrapportage pater Dister Indonesië december 2020
Download

Voortgangsrapport beroepsopleiding in Papoea
Download

Algemene voortgangsrapportage pater Dister Indonesië augustus 2020
Download

Nieuwbrief kindertehuis Jacaranda Malawi Juli 2020
Download 

Voortgangsrapport beroepsopleiding in Papoea mei 2020
Download 

Algemene voortgangsrapportage pater Dister Indonesië februari 2020
Download

Beroepsopleiding in Papoea december 2019
Download

Nieuwbrief kindertehuis Jacaranda Malawi Oktober 2019
Download

Tussentijdse rondzendbrief pater Dister Indonesië september 2019
Download

Algemene voortgangsrapportage pater Dister Indonesië augustus 2019 
Download

Algemene voortgangsrapportage pater Dister Indonesië februari 2019
Download

Nieuwbrief Jacaranda Malawi Augustus 2018 
Download

Algemene voortgangsrapportage pater Dister Indonesië augustus 2018
Download

Algemene voortgangsrapportage pater Dister Indonesië februari 2018
Download

Voortgangsrapportage bouw meisjesinternaat pater Dister Indonesië januari 2018
Download

Algemene voortgangsrapportage pater Dister Indonesië augustus 2017
Download

Voortgangsrapportage bouw meisjesinternaat pater Dister Indonesië juli 2017
Download

Nieuwbrief Jacaranda Malawi juni 2017
Download

Voortgangsrapportage bouw meisjesinternaat pater Dister Indonesië mei 2017
Download

Algemene voortgangsrapportage pater Dister Indonesië februari 2017
Download

Nieuwbrief Jacaranda Malawi mei 2016
Download

Voortgangsrapportage bouw school pater Dister Indonesië februari 2016
Download

Kerstbrief Pater Schipper Pakistan november 2015
Download

Nieuwsbrief Pater Dister Indonesië juli 2015
Download

Nieuwbrief Jacaranda Malawi mei 2015
Download

Nieuwsbrief Jacaranda Malawi juni 2014
Download

Nieuwsbrief Pater Dister Indonesië januari 2014 
Download

Nieuwsbrief Jacaranda Malawi januari 2014
Download ; Download ; Download