Stichting Mensen met een Missie Vianen e.o.

 

Aan de acceptgiroactie van de Stichting hebben in 2017-105, in 2016 – 105 en in 2015 -137 parochianen deelgenomen. De acceptgiroactie leverde in 2017 € 3.288, 2016 € 4.092 en in 2015 € 3.814,50 op. Weliswaar een daling maar toch een mooi resultaat waar een oprechte dank op zijn plaats is.

Daarnaast is er ook een bijdrage geleverd door de PCI Heilige Drie-eenheid. Ook het in Everdingen gehouden Tennistoernooi gaf een prachtige bijdrage aan Jacaranda, de laatste in een lange reeks.

 

De jaarcijfers 2017 zien er als volgt uit:

 

Ontvangen en uitgaven bestemd voor Jacaranda      
Ontvangsten Jacaranda     Uitgaven Jacaranda  
Bijdragen sponsors en tennistoernooi 5.007,18   Bijdragen aan Jacaranda 6.510,62
Tennistoernooi 495,00   Bijdragen aan studie kinderen (deel 1) 250,00
Gift huwelijk 1.000,00      
Gift bestemd voor studie kinderen 250,00      
Ontvangen rente 8,44      
Totaal 6.760,62   Totaal 6.760,62
         
Ontvangen en uitgaven Algemeen        
Ontvangsten algemeen     Uitgaven algemeen  
Bijdragen sponsors 4.037,00   Pater Dister (Indonesië) 2.000,00
Gift Rommelmarkt Everdingen 250,00   Pater Schipper (Pakistan) 1.500,00
PCI Vianen 1.500,00   Bijdragen aan studie kinderen (deel 2) 750,00
      specifiek doel Malawi 1.000,00
      Bankkosten  212,30
      Kosten accept giro 346,55
      Website kosten 30,50
      Representatiekosten 57,24
Onttrokken uit Algemene Reserve 2017 109,59      
Totaal 5.896,59   Totaal 5.896,59
         
         
Balans 31-12-2017        
Saldo spaarrekening 2.592,08   Nog uit te betalen (betaald begin 2018) 12.002,18
Saldo betaalrekening 10.722,49   Algemene reserve 1.303,95
Totaal 13.314,57   totaal 13.306,13