Stichting Mensen met een Missie Vianen e.o.

 

 

Jaarcijfers 2018

       
         

Ontvangen en uitgaven bestemd voor Jacaranda

     

Ontvangsten Jacaranda

 

 

Uitgaven Jacaranda

 

Bijdragen sponsors en tennistoernooi

5.063,09

 

Tussentijdse betaling aan Jacaranda

4.000,00

Collecte uitvaart Heer Van de Linden

1.312,00

 

Nog te betalen aan Jacaranda

5.922,09

Grote giften

1.960,00

 

Nog te betalen Studiebijdrage Jacaranda

250,00

Legaat Erven Bosma Ebbing

1.587,00

 

 

 

Gift bestemd voor studie kinderen

250,00

 

 

 

Totaal

10.172,09

 

Totaal

10.172,09

         

Ontvangen en uitgaven Algemeen

       

Ontvangsten algemeen

 

 

Uitgaven algemeen

 

Bijdragen sponsors

3.851,48

 

Pater Dister (Indonesië)

2.000,00

PCI Vianen

1.500,00

 

Pater Schipper (Pakistan)

1.250,00

   

 

Bijdragen aan studie kinderen (deel 2)

750,00

 

 

 

Gift Malawi

850,00

 

 

 

Bankkosten

215,72

 

 

 

Kosten accept giro

234,25

 

 

 

Website kosten

30,50

Onttrokken uit Algemene Reserve 2017

22,99

 

Representatiekosten

44,00

Totaal

5.374,47

 

Totaal

5.374,47

         
         

Balans 31-12-2017

       

Saldo spaarrekening

2.592,08

 

Nog uit te betalen

11.022,09

Saldo betaalrekening

9.710,97

 

Algemene reserve

1.280,96

Totaal

12.303,05

 

totaal

12.303,05

 

Het jaar 2018 is een uitzonderlijk mooi jaar geweest door grote extra baten, die de stichting heeft mogen ontvangen. Daarmee kunnen wij onze doelstelling, helpen van paters en zusters in missiegebieden, nog steeds nakomen en zelfs hen meer geld toesturen dan verwacht. Van de 167 verzonden acceptgirokaarten hebben 104 parochianen gereageerd met een bijdrage. Een geweldig resultaat waarvoor onze dank. Zoals uit de jaarrekening blijkt, gaat van de ontvangen bijdrage 97% ook daadwerkelijk naar de paters en zusters. De andere 3% zijn kosten die wij maken. Als u de stichting wilt steunen met een gift of geld wil nalaten, neem dan contact op met de penningmeester Johan van Oort. Hij kan u informeren wat voor u het beste is.  De stichting kunt u ook steunen door uw gift over te schrijven op bankrekening NL19INGB0004212097. Kijk voor informatie ook op onze website: www.mensenmeteenmissievianeneo.nl Mocht u verhuizen, geef dan uw adres aan Johan van Oort door. Anders kunnen wij u niet bereiken en informeren. Namens het bestuur hartelijk dank.

 

Johan van Oort penningmeester tel. 06-51422544.