Jaarcijfers 2021

       

Ontvangen en uitgaven bestemd voor Jacaranda

     

Ontvangsten Jacaranda

 

 

Uitgaven Jacaranda

 

Bijdragen sponsors

4.514,20

 

Tussentijdse betaling aan Jacaranda

4.000,00

 

 

 

Nog te betalen aan Jacaranda

514,20

 

 

 

Nog te betalen Studiebijdrage Jacaranda

300,00

Ontvangen legaat

5.000,00

 

Nog te storten t.b.v. dakreparatie

5.000,00

Gift bestemd voor studie kinderen

300,00

 

 

 

Totaal

9.814,20

 

Totaal

9.814,20

Ontvangen en uitgaven Algemeen

       

Ontvangsten algemeen

 

 

Uitgaven algemeen

 

Bijdragen sponsors

2.991,20

 

Bankkosten

197,78

PCI Vianen

1.500,00

 

Administratiekosten postzegels

19,20

Anonieme gift in de kerk

300,00

 

Website kosten

30,50

 

 

 

Naar Pater Dister

2.250,00

 

 

 

Naar Jacaranda

2.250,00

 

 

 

Naar reserves

43,72

 

 

 

 

 

Totaal

4.791,20

 

Totaal

4.791,20

Balans 31-12-2021

       

Saldo spaarrekening

1.342,78

 

Nog uit te betalen Jacaranda

514,20

 

 

 

Studiefonds

550,00

 

 

 

Nog te betalen aan Jacaranda

2.250,00

 

 

 

Nog te betalen aan Pater Dister

2.250,00

 

 

 

Nog te storten t.b.v. dakreparatie

5.000,00

Saldo betaalrekening

10.071,65

 

Algemene reserve

850,23

Totaal

11.414,43

 

totaal

11.414,43


Het bestuur streeft er naar om onze doelstelling, het financieel helpen van paters en zusters in missiegebieden, nog steeds na te komen, maar door het ouder worden van parochianen en daarmee gepaard gaande toename van overlijden en niet toenemen van jonge begunstigers wordt het streven onder druk gezet. Waren er in 2018 nog 104 parochianen, in 2019 88 en in het jaar 2020 64 parochianen en in het jaar 2021 59, die een extra bijdrage leverden. Dankzij een anonieme gift is de opbrengst gelukkig niet afgenomen.

In 2021 is aan de Stichting een legaat toegekend. Het legaat zal volledig worden aangewend voor de dakreparatie van Jacaranda die in2022 wordt gestart. 

De inkomsten voor de missieprojecten komen steeds meer onder druk te staan. Het bestuur doet een klemmend beroep op u om missieprojecten te steunen. Zonder uw bijdrage kan het niet. Wilt u de Stichting legateren of met een vaste maandelijkse of jaarlijkse bijdrage willen steunen, neem dan contact op met de penningmeester Johan van Oort. Door een gift schriftelijk vast te leggen voor een periode van 5 jaar, kunt u aanspraak maken op aftrek in de inkomstenbelasting voor het gehele bedrag. Er wordt dan géén korting op toegepast.

Uiteraard willen wij de parochianen die hebben bijgedragen heel hartelijk danken voor hun bijdrage. U kunt de stichting ook steunen door uw gift over te schrijven op bankrekening NL19INGB0004212097. Kijk voor informatie ook op onze website: www.mensenmeteenmissievianeneo.nl Mocht u verhuizen, geef dan uw adres aan Johan van Oort door. Anders kunnen wij u niet bereiken en informeren. Namens het bestuur hartelijk dank.

 

Johan van Oort penningmeester tel. 06-51422544 of johan.vanoort@hotmail.com