Jaarcijfers 2020

       

Ontvangen en uitgaven bestemd voor Jacaranda

     

Ontvangsten Jacaranda

 

 

Uitgaven Jacaranda

 

Bijdragen sponsors

5.051,63

 

Tussentijdse betaling aan Jacaranda

3.500,00

 

 

 

Nog te betalen aan Jacaranda

1.386,63

 

 

 

Nog te betalen Studiebijdrage Jacaranda

250,00

 

 

 

Retourstorting gift 2020

165,00

Gift bestemd voor studie kinderen

250,00

 

 

 

Totaal

5.301,63

 

Totaal

5.301,63

Ontvangen en uitgaven Algemeen

       

Ontvangsten algemeen

 

 

Uitgaven algemeen

 

Bijdragen sponsors

2.897,70

 

Pater Dister (Indonesië)

750.00

PCI Vianen

1.500,00

 

Bankkosten

207,21

Uit reserves

115,71

 

Administratiekosten postzegels

25,70

 

 

 

Website kosten

30,50

 

 

 

Naar Pater Dister

1.500,00

 

 

 

Naar Jacaranda

2.000,00

 

 

 

 

 

Totaal

4.513,41

 

Totaal

4.513,41

Balans 31-12-2019

       

Saldo spaarrekening

1.342,78

 

Nog uit te betalen Jacaranda

3.386,63

 

 

 

Studiefonds

250,00

 

 

 

Retourstorting gift 2020

165,00

 

 

 

Nog te betalen aan Pater Dister

1.500,00

Saldo betaalrekening

4.765,36

 

Algemene reserve

806,51

Totaal

6.108,14

 

totaal

6.108,14

Het bestuur streeft er naar om onze doelstelling, het financieel helpen van paters en zusters in missiegebieden, nog steeds na te komen, maar door het ouder worden van parochianen en daarmee gepaard gaande toename van overlijden en niet toenemen van jonge begunstigers wordt het streven onder druk gezet. Waren er in 2018 nog 104 parochianen die een bijdrage hebben geleverd aan de verzonden acceptgirokaarten, in 2019 waren dat er 88. Bijzondere baten zijn in 2019 uitgebleven.

Uiteraard willen wij de parochianen die hebben bijgedragen heel hartelijk danken voor hun bijdrage. Als u de stichting wilt steunen met een gift of geld wil nalaten, neem dan contact op met de penningmeester Johan van Oort. Hij kan u informeren wat voor u het beste is.  De stichting kunt u ook steunen door uw gift over te schrijven op bankrekening NL19INGB0004212097. Mocht u verhuizen, geef dan uw adres aan Johan van Oort door. Anders kunnen wij u niet bereiken en informeren. Namens het bestuur hartelijk dank.