Beloningsbeleid

 

Aan bestuurders van de Stichting Mensen met een Missie Vianen e.o. wordt geen vergoeding verstrekt in welke vorm van beloning dan ook.

Wel is het mogelijk dat de bestuursleden d.m.v. ondersteuning van uitgaafstukken de door hen gemaakte onkosten vergoed krijgen. Gedacht moet worden aan kosten van postzegels, printerkosten en reiskosten.

Het bestuur van de Stichting Mensen met een Missie Vianen streeft ernaar om minstens 98% of meer van de ontvangen vergoedingen over te maken ten behoeve van Missieprojecten en/of het Kindertehuis Jacaranda.